Omschrijving van de werkelijke natuur

...jouw natuur!

Deze website is nog in aanbouw

Mijn website was m.n. gericht op het laten zien van video’s over nieuwe wetenschappen en spiritualiteit. En vooral waar ze elkaar overlappen. Sinds de ontwikkelingen in de wereld van de afgelopen twee jaar, voel ik de behoeften om enkele delen die ik al had gemaakt aan te passen. Dat ben ik nu aan het doen. Zodra ik enkele delen klaar heb, zet ik ze erop. 

create friends attract love

Nieuwe mogelijkheden

Niet alleen als mens hebben we meer mogelijkheden dan we denken. Op meerdere gebieden zijn er al bijna een eeuw veel meer mogelijkheden tot onze beschikking op onze planeet waar we geen gebruik van maken. Denk hierbij aan nieuwe energie technologieën (zonder verbranding), nieuwe vormen van (biologische) landbouw, nieuwe methoden om huizen te bouwen, nieuwe vormen van vervoer (auto, vliegtuig, goederentransport, etc.) ook zonder verbranding. Etc.

Nieuwe medische wetenschappen (denk aan succesvolle genezingsmethoden voor (o.a.) kanker), een nieuwe kijk op mens en voeding, een andere kijk op mens en beweging (sport), een betere kijk op onze geschiedenis, etc.

Dan rijst natuurlijk meteen de vraag: ‘waarom maken we hier geen gebruik van?’ Alhoewel ik daar zo min mogelijk aandacht aan besteden wil in mijn video’s, zal ik daar zo nu en dan op ingaan. Veel mensen vinden de nieuwe mogelijkheden ongeloofwaardig. Zij redeneren zo van: als dat zou bestaan, dan zouden we daar wel gebruik van maken, maar helaas is dat niet zo. Veel nieuwe mogelijkheden leveren te weinig geld op voor de huidige industrieën.

En het gaat die eigenaren van die mega grote industrieën nog niet eens om het geld, maar om de macht die zij ermee zouden verliezen als zij die nieuwe methoden zouden inzetten. En dit is waar het mij om gaat. Zolang mensen niet weten dat deze nieuwe technologieën er zijn gebeurd er helemaal niets. Hoe meer mensen er vanaf weten, des te groter de druk wordt om uiteindelijk toch daarop over te gaan.

Mij valt op dat er nog maar zo weinig mensen afweten van wat ik hierboven schrijf. Ik zeg niet dat ik zelf al zo’n SuperMens ben, ik ben zelf ook nog in ontwikkeling daar naartoe. Maar ik heb vele documentaires en teachings gezien waar je mensen ziet die wél al heel ver zijn. Ook over de nieuwe wereld technologieën zijn er prachtige voorbeelden om te laten zien. Daar wordt ik echt enthousiast van om al dat soort informatie door te geven d.m.v. video.

Wat je in elk onderwerp ziet… of het nu gaat over nieuwe medische wetenschappen of nieuwe technologieën: je werkt samen met de natuur. Het is vooral onze natuur die dit allemaal schenkt. Wij staan niet los van de natuur. In de kwantum natuurkunde zie je dat wij als mens één zijn met de natuur om ons heen.


Hoe lang duurt het nog?

Zou het niet fantastisch zijn als we al in die nieuwe wereld zouden leven? Een wereld waar er genoeg is voor iedereen, niet meer gebaseerd op een ziekmakende economie. Daarom is er ook geen criminaliteit meer, want iedereen heeft gewoon wat hij/zij wenst.
Een wereld waar iedereen gezond is, omdat we gewoonweg niet meer leven volgens de ziekmakende omstandigheden waar we nu in leven. Een wereld met een schoon milieu omdat we geen vervuilende methoden meer gebruiken.
Een wereld waar een ieder zijn talent leeft. Als jij je steentje bijdraagt aan deze wereld met je gaven en talenten dan schijn je het
meest gelukkig te zijn. Maar hoe weet je precies wat je gaven en talenten zijn? Ook daar ga ik het over hebben in één van mijn video’s.

Zou dit allemaal al mogelijk zijn? Echt wel! Dat is voor mij de voornaamste rede om met Dfine.tv te starten. Ik wil dat zoveel mogelijk mensen weten wat er allemaal al mogelijk is. Nogmaals, hoe meer mensen hier vanaf weten, deze te groter de druk wordt om over te stappen op die nieuwe mogelijkheden. Deze informatie wordt nu te lang achtergehouden.


Deze website is nog in aanbouw. Ik ben op dit moment bezig met de voorbereidingen van de video’s. Aan de hand van de video’s gaat deze website meer vorm krijgen. Even geduld nog.